Vitamine D: inname

De onderstaande innameadviezen (DA-CH-referentiewaarden) van de Duitse Voedingsvereniging (DGE) zijn gericht op gezonde mensen met een normaal gewicht. Ze verwijzen niet naar het aanbod van zieke en herstellende mensen. Individuele eisen kunnen daarom hoger zijn dan de innameadviezen van de DGE (bijvoorbeeld vanwege dieet, consumptie van genotmiddelen, langdurige medicatie, etc.). Daarnaast vindt u in de tabel aan de rechterkant de veilige dagelijkse maximale hoeveelheid (Tolerable Upper Intake Level) van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Deze waarde weerspiegelt de veilige maximale hoeveelheid van een micronutriënt (vitale stof), die geen bijwerkingen veroorzaakt bij dagelijkse inname, levenslang uit alle bronnen (voedsel en supplementen).

Geschatte waarden voor voldoende inname bij afwezigheid van endogene synthese

Leeftijd Vitamine D(bij afwezigheid van endogene synthese).
µga / dag Toelaatbare bovenste inname van EFSAd (µg)
Zuigelingen
0 tot minder dan 6 maanden 10b 25
6 tot minder dan 12 maanden 10b 35
Kinderen
1 jaar tot jonger dan 11 jaar 20c 50
11 tot 15 jaar 20c 100
Adolescenten en volwassenen
15 tot 65 jaar 20c 100
65 jaar en ouder 20c 100
Zwanger 20c 100
Borstvoeding 20c 100

al ug = 1 internationale eenheden (IU); 40 IU = 1 µg.

bDe geschatte waarde wordt verkregen door administratie een vitamine D tablet voor rachitis profylaxe vanaf 1 levensweek tot het einde van de leeftijd van 1 jaar bij zuigelingen die borstvoeding krijgen en zuigelingen zonder borstvoeding. Administratie is onafhankelijk van endogeen vitamine D synthese en vitamine D-inname door moedermelk of zuigelingenvoeding. Profylaxe moet tijdens de wintermaanden in het 2e levensjaar worden voortgezet (Duitse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Jeugdgeneeskunde).

cVitamine D-inname door dieet met de gebruikelijke voeding (1 tot 2 μg per dag bij kinderen, 2 tot 4 μg per dag bij adolescenten en volwassenen) is niet voldoende om de gewenste toevoer te garanderen (serum 25 (OH) D concentratie van ten minste 50 nmol / l) bij afwezigheid van endogene synthese. Hiervoor is 20 µg / dag nodig. Dit betekent dat de aanvoer moet worden verzekerd door endogene synthese en / of door een vitamine D in te nemen aanvullen naast de levering via de dieet​ Bij veelvuldige blootstelling aan de zon kan de gewenste vitamine D-voorziening worden bereikt zonder een vitamine D in te nemen aanvullen.

dToelaatbare bovengrens (veilige totale dagelijkse inname) van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

In het kader van de standaardisatie van Europese regelgeving werden in de Europese Unie (EU) geldige aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH) uitgegeven en in 1990 verplicht gesteld voor voedingswaarde-etikettering in Richtlijn 90/496 / EEG. In 2008 heeft een update van deze richtlijn plaatsgevonden. In 2011 zijn de RDA-waarden vervangen door NRV-waarden (Nutrient Reference Value) in Verordening (EU) nr. 1169/2011. De NRV-waarden geven de hoeveelheid vitaminen, mineralen en sporenelementen die een gemiddeld persoon dagelijks zou moeten consumeren om aan zijn behoeften te voldoen.

Vitamine Naam NRV
Vitamine D Calciferol 5 g

Opmerking: een NRV is geen indicatie van maximale hoeveelheden en bovengrenzen - zie hierboven onder "Tolerable Upper Intake Level" (UL). NRV-waarden houden ook geen rekening met geslacht en leeftijd - zie Aanbevelingen van de Duitse voedingsvereniging (DGE) e. V. hierboven.