Vitamine C-infusie: redenen, procedure, risico's

Wat is een vitamine C-infuus?

Bij vitamine C-therapie wordt een infuusoplossing met hoge doses vitamine C via een ader in de bloedbaan van de patiënt gebracht. In tegenstelling tot tabletten of poeders, die slechts een beperkte hoeveelheid vitamine C via het maag-darmkanaal aan het lichaam kunnen afgeven, worden met deze aanpak aanzienlijk hogere actieve niveaus in het bloed bereikt.

Wanneer voer je een vitamine C-infuus uit?

Het lichaam kan vitamine C niet zelf aanmaken of opslaan. De vitamine is echter betrokken bij veel belangrijke biochemische processen in het lichaam. Deze omvatten bijvoorbeeld ontgiftingsreacties, de synthese van boodschapperstoffen of taken in het kader van celregeneratie. Een bekend vitamine C-tekort is de ziekte scheurbuik. Hier hebben patiënten last van symptomen zoals bloedend tandvlees en frequente infecties.

Sommige onderzoeken geven aan dat vitamine C het behandelresultaat van chemotherapie of radiotherapie verbetert en tegelijkertijd de bijwerkingen vermindert. Tegelijkertijd lijken er in dit proces minder kankermedicijnen nodig te zijn. Er wordt ook gedacht dat hoge doses vitamine C-infusies een kankerpreventief effect hebben. Dit is echter nog niet wetenschappelijk bewezen.

Wat zijn de risico’s van vitamine C-infusie?

Bijwerkingen zijn ook mogelijk bij de toediening van vitamine C-infusies. Onder andere overgevoeligheidsreacties en hart- en vaatziekten met duizeligheid, misselijkheid en kortademigheid komen zeer zelden voor.

Vooral bij patiënten met een verminderde nierfunctie kunnen nier- en urinestenen ontstaan, wat kan leiden tot ernstige pijn en nierfalen.

Waar moet ik op letten tijdens een vitamine C-infuus?

Na een vitamine C-infuus moet u veel water of thee drinken om de vorming van nierstenen te voorkomen.