Vaccinaties tijdens de zwangerschap: voordelen en risico's

Vaccinaties vóór de zwangerschap

Mazelen, rubella, waterpokken, difterie, tetanus & Co.: Er zijn verschillende infectieziekten die tijdens de zwangerschap een risico kunnen vormen voor moeder en/of kind. Daarom moeten vrouwen zich vooraf beschermen tegen infectie door middel van vaccinatie.

Welke vaccinaties moeten vóór de zwangerschap worden uitgevoerd?

  • Mazelen: Enkelvoudige dosis BMR-vaccin (combinatievaccin tegen bof, mazelen en rubella) voor vrouwen geboren na 1970 die in het verleden geen of slechts één dosis mazelenvaccin hebben gekregen of voor wie de vaccinatiestatus onduidelijk is.
  • Varicella (waterpokken): tweemaal vaccineren bij seronegatieve vrouwen in de vruchtbare leeftijd (“seronegatief” betekent dat er geen antilichamen tegen de waterpokkenziekteverwekker in het bloed kunnen worden gedetecteerd).
  • Tetanus, difterie, polio: Ontbrekende of onvolledige vaccinaties tegen deze ziekten moeten worden ingehaald in overeenstemming met de algemene aanbevelingen van de STIKO.

Voor vaccinaties met levende vaccins (bijvoorbeeld mazelen-, rubella- en waterpokkenvaccins) moet er minimaal één maand zitten tussen vaccinatie en het begin van de zwangerschap.

Toegestane vaccinaties tijdens de zwangerschap

Vaccinatie met geïnactiveerde vaccins tijdens de zwangerschap is over het algemeen veilig. Over het algemeen moeten vrouwen echter vóór vaccinatie altijd hun arts op de hoogte stellen van een bestaande zwangerschap. Op deze manier kan hij of zij de mogelijke risico’s van de vaccinatie afwegen tegen de verwachte voordelen.

Corminaty van BioNTech-Pflizer tegen corona-infectie mag pas in het tweede trimester worden gevaccineerd.

Overzicht: Toegestane vaccinaties tijdens de zwangerschap

Hepatitisvaccinatie (A en B)

De STIKO raadt vaccinatie tegen influenza (griep), kinkhoest (kinkhoest) en Covid-19 expliciet aan tijdens de zwangerschap:

  • Kinkhoestvaccinatie: Zwangere vrouwen moeten altijd worden ingeënt tegen kinkhoest (kinkhoest), ongeacht hoe lang geleden de laatste vaccinatie is gegeven. Kinkhoestvaccinatie wordt aanbevolen aan het begin van het laatste trimester van de zwangerschap. Als er een verhoogd risico op vroeggeboorte bestaat, moet de vaccinatie tegen kinkhoest al in het tweede trimester worden gegeven.

Een zwangere vrouw moet zich ook zeker laten vaccineren tegen tetanus, aangezien de ziekteverwekker overal ter wereld en op elke plaats voorkomt. Bovendien draagt ​​de moeder haar tetanusafweer (antilichamen) over aan het kind en beschermt zo de pasgeborene tegen infectie. Meestal wordt de tetanusvaccinatie versterkt in combinatie met de vaccinatie tegen difterie.

Gecontra-indiceerde vaccinaties tijdens de zwangerschap

Sommige geïnactiveerde vaccins mogen ook alleen aan zwangere vrouwen worden toegediend als dit absoluut noodzakelijk is – bijvoorbeeld vanwege reizen naar endemische gebieden of nauw contact met geïnfecteerde personen (bijvoorbeeld een choleravaccin).

Overzicht: Gecontra-indiceerde vaccinaties tijdens de zwangerschap

  • Vaccinatie tegen mazelen
  • Bof vaccinatie
  • Vaccinatie tegen rodehond
  • Vaccinatie tegen waterpokken
  • Vaccinatie tegen gele koorts
  • Cholera-vaccinatie