Urografie: definitie, redenen, procedure

Wat is een urografie?

Tijdens een urografie gebruikt de arts een röntgenonderzoek om de urinewegen in beeld te brengen. Deze omvatten

  • nierbekken
  • Ureter (ureter)
  • Urineblaas
  • Urethra (urethra)

De nieren en urineleiders worden de bovenste urinewegen genoemd, de blaas en urethra de lagere urinewegen. Deze organen zijn niet te zien op een normale röntgenfoto. Hiervoor heeft de arts een zogenaamd contrastmiddel nodig, dat hij rechtstreeks via de urinewegen of via een ader aan de patiënt toedient.

Als tijdens het onderzoek alleen de nieren worden onderzocht, heet dit pyelografie.

Retrograde urografie

Bij retrograde urografie wordt het contrastmiddel via een dunne buis rechtstreeks in de urethra ingebracht en verspreidt zich van daaruit naar de rest van het urinestelsel. Om de urethra en de blaas te bekijken, gebruikt de arts een cystoscoop, een speciaal instrument met een camera, dat in de urethra wordt ingebracht.

Excretie-urografie

Bij excretie-urografie dient de arts het contrastmiddel niet rechtstreeks via de urinewegen aan de patiënt toe, maar injecteert het in een ader. Daarom wordt dit onderzoek ook wel intraveneuze urografie (intraveneuze urografie) genoemd. De nier filtert het contrastmiddel uit het bloed en scheidt dit uit via de urinewegen. De arts kan dit proces beoordelen op het röntgenbeeld.

Urografie wordt gebruikt om de volgende klinische beelden te diagnosticeren:

  • Nierstenen
  • Kanker van de urinewegen
  • Vernauwing (stenose) van de nieren of urinewegen
  • Verwondingen aan het nierbekken
  • Congenitale misvormingen van de urinewegen

Daarnaast kan urografie worden gebruikt om de voortgang en het succes van de geselecteerde behandeling in het urogram te controleren (follow-up).

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een bekende intolerantie voor contrastmiddelen: aangezien deze vaak ernstige bijwerkingen hebben, moet de arts zorgvuldig afwegen of de voordelen van het onderzoek opwegen tegen de risico's.

Wat doe je tijdens een urografie?

De patiënt wordt de avond vóór de urografie voorbereid: De patiënt mag de avond ervoor niets eten, zodat geen darmgas of darminhoud het röntgenbeeld vervormt. De patiënt krijgt ook laxerende en decongestivummedicijnen. De patiënt moet onmiddellijk vóór de urografie de blaas opnieuw legen.

Retrograde urografie

Vóór de urografie geeft de arts de patiënt meestal een licht kalmerend middel en een pijnstiller. De patiënt wordt vervolgens in rugligging geplaatst met de benen licht gebogen en naar buiten gespreid, gedesinfecteerd en afgedekt met een steriel laken.

Excretie-urografie

Vóór het eigenlijke intraveneuze urogram maakt de radioloog ter vergelijking een zogenaamd blanco beeld, dat wil zeggen een beeld zonder contrastmiddel. Via een veneuze toegang wordt aan de patiënt een contrastmiddel toegediend, dat zich via de bloedvaten naar de nieren verspreidt. Na een paar minuten maakt de arts nog een opname om de bovenste urinewegen te beoordelen. Ongeveer een kwartier na toediening van het contrastmiddel wordt de derde opname gemaakt, waarop de verspreiding van het contrastmiddel naar de urineleider en blaas te zien is. Het gehele onderzoek duurt doorgaans ongeveer een half uur.

Wat zijn de risico's van een urografie?

Zoals bij veel invasieve diagnostische procedures brengt urografie ook bepaalde risico's met zich mee, waarover de arts de patiënt vooraf informeert. Mogelijke complicaties zijn onder meer verwondingen aan de urethra, blaas, urineleider of nier, die veroorzaakt kunnen worden door de instrumenten of – in het geval van retrograde urografie – door druk van het contrastmiddel.

Waar moet ik op letten na een urografie?

Na de urografie moet u veel water of thee drinken. Dit zal uw nieren helpen het contrastmiddel dat in uw lichaam achterblijft uit te scheiden.

Indien nodig zal de arts een antibioticum voorschrijven. Dit is om te voorkomen dat ziektekiemen die mogelijk met de cystoscoop in de urethra zijn terechtgekomen, zich verspreiden en oplopende urineweginfecties veroorzaken.

Afhankelijk van de bevindingen uit de urografie zal de arts vervolgens de verdere behandeling met u bespreken.