U10-controle: timing, procedure en betekenis

Wat is het U10 examen?

Het U10-examen is een preventieve controle voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het moet plaatsvinden tussen de leeftijd van zeven en acht jaar. Speciale aandacht wordt besteed aan ontwikkelings- en gedragsstoornissen, die vaak pas aan het licht komen nadat kinderen naar school gaan:

  • aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
  • Lees- en spellingsproblemen (dyslexie)
  • Dyscalculie (dyscalculie)
  • Motorische ontwikkelingsstoornissen

Het U10-onderzoek is de eerste aanvullende preventieve controle, daarom worden de kosten niet door alle zorgverzekeraars vergoed.

U10-onderzoek: Wat wordt er gedaan?

De U10-screening omvat de volgende testen die kinderen en ouders al kennen uit eerdere screeningen:

  • Meting van lengte, gewicht en bloeddruk
  • Algemeen lichamelijk onderzoek met beoordeling van de orgaanfunctie door luisteren en palperen
  • Analyse van een urinemonster
  • Gehoor- en gezichtstest

Het belangrijkste onderdeel van het U10-onderzoek: de kinderarts voert samen met het kind verschillende tests uit om de schoolprestaties, aandachts- en hyperactiviteitsstoornissen vast te stellen. Ook ontvangen ouders een vragenlijst waarin hen wordt gevraagd het gedrag van hun kind op school te beoordelen. Last but not least adviseert de arts ouders over voeding en beweging, mediagebruik, geweldpreventie en stressmanagement.

Wat is de betekenis van het U10-examen?

Indien tijdens het U10-onderzoek dyslexie en/of dyscalculie wordt geconstateerd, adviseert de arts de ouders over mogelijke ondersteunende maatregelen. Vaak bieden de scholen zelf mogelijkheden om het kind te ondersteunen, bijvoorbeeld aanvullende ondersteuningslessen met speciale didactische methoden. Sommige kinderen krijgen ook een vergoeding voor achterstanden bij examens.

De arts kan ouders bij het U10-examen uitleggen welke behandelmogelijkheden geschikt zijn voor hun kind.