U1-examen: timing, procedure en betekenis

Wat is het U1 examen?

Het U1-examen is een kort maar belangrijk examen. Het wordt direct na de bevalling op de verloskamer uitgevoerd en controleert vooral of het kindje zich kan aanpassen aan het leven buiten de baarmoeder. In totaal duurt het U1-examen niet meer dan tien minuten.

De geboorte is niet alleen voor de moeder, maar ook voor het kind erg stressvol. Zodra de baby het geboortekanaal verlaat, moet hij zich aanpassen aan de nieuwe omgeving: hij moet zelfstandig ademen en wordt niet langer gevoed door de bloedsomloop van de moeder. Tijdens het U1-onderzoek controleert de arts of de baby met deze nieuwe situatie om kan gaan of dat er sprake is van een aanpassingsstoornis.

Wat gebeurt er op het U1-examen?

Het U1-onderzoek is het eerste onderzoek direct na de geboorte.

Onderzoek van de algemene gezondheidstoestand

Apgar-score

De arts beoordeelt ook de ademhaling, hartslag, reflexen, spierspanning en huidskleur van de pasgeborene. Hieruit berekent hij de zogenaamde APGAR-score, die het vermogen van het kind weerspiegelt om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. Als deze te laag is, duidt dit vaak op een zuurstofgebrek, dat onmiddellijk moet worden behandeld.

Na vijf en tien minuten bepaalt de arts opnieuw de APGAR-score. Om zuurstofgebrek met zekerheid uit te sluiten, neemt de arts een bloedmonster uit de navelstreng en meet het zuurstofgehalte ervan. De arts zuigt met een dunne katheter het vruchtwater op dat het kind tijdens de geboorte heeft ingeslikt en controleert of de neus en de slokdarm schoon zijn.

Profylaxe van vitamine K

Zij krijgen daarom tijdens het U1-onderzoek routinematig twee milligram vitamine K toegediend. De dokter druppelt vitamine K-druppels in hun mond. Ook baby's krijgen bij U2 en U3 weer de stollingsbevorderende vitamine toegediend. Later krijgen ze er voldoende van binnen via de voeding.

De arts injecteert de vitamine K in de spieren van zeer lichte premature en ziekelijke baby's. Hoewel dit ongemakkelijker is voor het kind, is het ook effectiever.

In het verleden zijn er zorgen geweest dat vitamine K het risico op leukemie en andere kindertumoren verhoogt. Recente onderzoeken over dit onderwerp geven hier echter geen indicatie van.

Meten en wegen

Nadat de verloskundige de baby heeft gewogen en de lichaamslengte en hoofdomtrek heeft gemeten, is de U1 voorbij.