Tympanoplastie: definitie, redenen en risico's

Fysiologie van geluidsgeleiding

Geluid dat via de gehoorgang het oor binnenkomt, wordt van het trommelvlies naar de kleine botten in het middenoor overgebracht. Deze zijn verbonden door gewrichten en vormen een bewegende ketting van het trommelvlies naar het ovale venster, een andere structuur tussen het midden- en binnenoor.

Door het grotere oppervlak van het trommelvlies vergeleken met dat van het ovale venster en het hefboomeffect van de gehoorbeentjes wordt het geluid in het middenoor versterkt. Het ovale venster brengt de trillingen over op de vloeistof in het slakkenhuis in het binnenoor. Nadat de trillingen door de sensorische cellen zijn waargenomen, klinken ze uiteindelijk door het ronde raam.

Wat is een tympanoplastie?

Als een deel van de geluidsgeleidingsketen in het middenoor wordt onderbroken, gaat het gehoor achteruit. Dit kan gebeuren door perforatie van het trommelvlies of door verplaatsing of vernietiging van een of meer van de drie kleine gehoorbeentjes. Tympanoplastie, wat vrij vertaald 'chirurgisch herstel van de trommelholte' betekent, behandelt deze schade operatief. ‘Trommelholte’ betekent hier hetzelfde als binnenoor.

Wanneer wordt een tympanoplastie uitgevoerd?

Tympanoplastiek wordt uitgevoerd in geval van:

 • Chronische middenoorontsteking waarbij de gehoorbeentjes of het trommelvlies beschadigd zijn.
 • Verwijdering van een cholesteatoom – ongecontroleerde groei van slijmvliesweefsel van de gehoorgang of het trommelvlies naar het middenoor, wat ontstekingen kan veroorzaken.
 • Traumatische schade als gevolg van een externe kracht die het trommelvlies en/of de gehoorbeentjes beschadigt of verplaatst.
 • andere inflammatoire, leeftijdsgebonden of aangeboren schade aan het geluidsgeleidingssysteem.

Tympanoplastiek corrigeert het onderliggende probleem meestal direct, snel en zonder grote complicaties en verbetert het gehoor.

Wat wordt er gedaan tijdens een tympanoplastiek?

Tympanoplastiek wordt uitgevoerd onder een chirurgische microscoop met behulp van zeer delicate instrumenten zoals boren of boren. Als preventieve maatregel krijgt de patiënt antibiotica. Afhankelijk van het type aangetaste structuren kunnen volgens Wullstein vijf verschillende basistypen van tympanoplastiek worden onderverdeeld:

Tympanoplastiek type 1

De zogenaamde myringoplastiek komt overeen met een exclusieve trommelvliesreconstructie, de gehoorbeentjes zijn onbeschadigd en volledig functioneel. In dit geval kan het gat in het trommelvlies worden afgedekt met stukjes bindweefsel of kraakbeen van de patiënt zelf.

Tympanoplastiek type 2

Tympanoplastiek type 3

Het wordt gebruikt voor directe overdracht van geluidsdruk van het trommelvlies naar het binnenoor in het geval van een defecte gehoorbeentjesketen. In dit geval zijn de hamer en het aambeeld defect en zijn de stijgbeugels al dan niet aangetast. Om dit defect te overbruggen, kan een deel van het resterende aambeeld van positie worden veranderd of kan een keramische of metalen prothese (meestal gemaakt van titanium) worden ingebracht. Als de stijgbeugel behouden blijft, wordt de prothese tussen de stijgbeugel en het trommelvlies ingebracht (stapes (stapes) elevatie of PORP (partial ossicular chain reconstructive prothesis)). Als ook de stijgbeugel defect is, wordt de prothese tussen het trommelvlies en de basis van de stijgbeugel ingebracht (columella-effect of TORP (Total Ossicular Chain Reconstructive Prosthesis)). Om het defect in het middenoor te overbruggen, wordt het trommelvlies zonder tussenstuk rechtstreeks aan de geconserveerde stijgbeugel bevestigd. Bij deze procedure wordt het trommelvlies iets naar binnen verplaatst en wordt de trommelholte verkleind.

Tympanoplastiek type 4

Tympanoplastiek type 5

Het staat voor een venster naar de ovale arcade bij afwezigheid van gehoorbeentjes en met littekens bedekt ovaal venster. Deze techniek is inmiddels vervangen door het zogenaamde cochleaire implantaat, een elektronische binnenoorprothese.

Wat zijn de risico's van tympanoplastiek?

Na tympanoplastiek kunnen verschillende complicaties optreden als gevolg van letsel aan de structuren in het buiten-, midden- of binnenoor, zoals:

 • Hernieuwde perforatie van het trommelvlies
 • @ Hernieuwde verplaatsing of beschadiging van de gehoorbeentjes of hun vervanging
 • Veranderingen in de smaakzin als gevolg van schade aan de Chorda tympani (smaakzenuw die gedeeltelijk door het middenoor loopt)
 • Eenzijdige verlamming van de gezichtsspieren als gevolg van schade aan de gezichtszenuw (zenuw die verantwoordelijk is voor de beweging van de gezichtsspieren) – in dit geval is onmiddellijk herstel noodzakelijk.
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Duizeligheid
 • Pijn
 • Prothese-intolerantie bij trommelvliesvervanging
 • Geen gehoorverbetering of zelfs gehoorverslechtering tot aan doofheid. Om deze reden wordt tympanoplastiek niet uitgevoerd in gevallen van doofheid aan het andere oor en in aanwezigheid van perceptief gehoorverlies, evenals gelijktijdige tympanoplastiek van beide oren.

Waar moet ik op letten na een tympanoplastiek?