Tramadol – wat het actieve ingrediënt kan doen

Hoe tramadol werkt

Tramadol is een pijnstillend (pijnstillend) middel uit de opioïdengroep.

De mens beschikt over een endogeen pijnstillend systeem dat onder meer in stressvolle situaties wordt geactiveerd. Na ernstige ongelukken zijn gewonde mensen bijvoorbeeld vaak in eerste instantie in staat anderen te helpen zonder hun eigen letsel zelfs maar te merken.

Bovendien verhindert het analgeticum de heropname van bepaalde zenuwboodschappers (noradrenaline, serotonine) in hun opslaglocatie. De hoeveelheid vrije neurotransmitters in de weefsels neemt hierdoor toe, wat de analgetische werking ondersteunt en mogelijk antidepressieve effecten heeft.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Na ongeveer vier tot zes uur wordt de helft van de werkzame stof uitgescheiden (halfwaardetijd). Deze uitscheiding vindt plaats via de nieren (samen met de urine).

Wanneer wordt tramadol gebruikt?

Tramadol behoort tot de opioïde pijnstillers en wordt gebruikt bij matig ernstige tot ernstige pijn. Off-label gebruik van tramadol omvat neuropathische pijn (zenuwpijn).

Hoe wordt tramadol gebruikt?

Voor ernstige pijn zoals tumorpijn kunnen de eisen echter hoger zijn. Voor kinderen, adolescenten en patiënten met een nierfunctiestoornis moet de dosering daarentegen worden verlaagd.

Tramadol wordt ook vaak gecombineerd met andere pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol) – de verschillende aanvalspunten kunnen het ontstaan ​​van pijn en het pijngevoel nog beter verminderen.

Wat zijn de bijwerkingen van tramadol?

Minder vaak zijn er veranderingen in de eetlust, trillingen, wazig zien, hallucinaties, allergische reacties of spierzwakte.

Waar moet bij het gebruik van tramadol rekening mee worden gehouden?

Contra-indicaties

De werkzame stof tramadol mag niet worden ingenomen door:

  • vergiftiging met centraal werkende stoffen (alcohol, psychofarmaca, slaappillen, pijnstillers)
  • gelijktijdig gebruik van bepaalde antidepressiva (MAO-remmers zoals tranylcypromine, moclobemide of selegiline)
  • onvoldoende gecontroleerde epilepsie (convulsieve stoornis)

Interacties met andere geneesmiddelen

De gelijktijdige inname van geneesmiddelen die ook worden afgebroken via de CYP2D6- en CYP3A4-enzymen kan de werking van tramadol versterken of verzwakken. Mensen met een aangeboren CYP2D6-tekort kunnen tramadol niet omzetten in de actieve vorm (alleen heeft dit een pijnstillend effect).

Het bloedverdunnende effect van coumarinederivaten zoals warfarine (anticoagulantia) kan worden versterkt door tramadol, dus de bloedstollingsniveaus moeten tijdens het gebruik nauwlettender worden gecontroleerd.

Verplaatsbaarheid en bediening van machines

Leeftijdsbeperking

Tramadol is goedgekeurd voor de behandeling van matig ernstige tot ernstige pijnaandoeningen vanaf de leeftijd van één jaar. Doseringsvormen met langzame afgifte (tramadol komt met vertraging vrij, waardoor een langere werkingsduur ontstaat) zijn pas geschikt vanaf de leeftijd van twaalf jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Als therapie met andere pijnstillers zoals paracetamol en ibuprofen niet voldoende werkt, is een kortdurende behandeling met tramadol mogelijk tijdens de borstvoeding. Voorzichtigheid is geboden bij zuigelingen die ademhalingsproblemen hebben; tramadol kan deze verergeren.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met tramadol

Hoe lang is tramadol bekend?

De werkzame stof tramadol is een derivaat van de opiumcomponent morfine. Het actieve ingrediënt werd in 1977 op de Duitse markt geïntroduceerd en wordt sindsdien met succes gebruikt bij pijntherapie.

Aanvankelijk werden geneesmiddelen die tramadol bevatten op grotere schaal gebruikt bij pijntherapie tegen kanker. Intussen worden ze steeds vaker gebruikt in de vraagtherapie bij chronische pijn.

Meer interessante feiten over tramadol