Spastische bronchitis: symptomen en behandeling

Kort overzicht Symptomen: Moeite met ademhalen, kortademigheid, ademhalingsgeluiden, krampachtige hoest, mogelijk kortademigheid, griepachtige symptomen zoals koorts, keelpijn, hoofdpijn en pijnlijke ledematen Behandeling: Geen medicatie door rust, bedrust, voldoende vocht (drinken); medicatie met krampstillers (sympathicomimetica), in ernstige gevallen eventueel cortisone of zuurstof bij kortademigheid, antibiotica bij… Spastische bronchitis: symptomen en behandeling