Empty Nose Syndrome: oorzaken, symptomen en behandeling

Het lege-neussyndroom vertegenwoordigt een postoperatieve aandoening waarbij de neusschelpen te veel zijn verkleind of volledig zijn verwijderd. Hierdoor kan de functie van de neusschelp, namelijk het bevochtigen van de ingeademde lucht, niet meer adequaat worden vervuld. Obstructie van de neusademhaling treedt op ondanks een vergrote neusholte. Wat is het lege-neussyndroom? … Empty Nose Syndrome: oorzaken, symptomen en behandeling