Elektrocoagulatie: behandeling, effecten en risico's

Elektrocoagulatie is een chirurgische procedure van RF-chirurgie waarbij weefsel opzettelijk wordt beschadigd en verwijderd door middel van hoogfrequente stroom. In deze context kan de procedure bijvoorbeeld worden toegepast op tumoren en wordt tegelijkertijd met het maken van de incisie de resulterende wond gesloten. Elektrocoagulatie kan niet plaatsvinden in extreem droge … Elektrocoagulatie: behandeling, effecten en risico's