Fraser-syndroom: oorzaken, symptomen en behandeling

Frasersyndroom is een zeer zeldzame genetische aandoening die wordt gekenmerkt door meerdere fysieke misvormingen. De expressie van de individuele misvormingen is niet uniform, zodat naast gevallen van doodgeborenen en kinderen die onmiddellijk na de geboorte overlijden, er ook getroffen personen zijn met een normale levensverwachting. De therapie is afhankelijk van het type misvorming. Wat is … Fraser-syndroom: oorzaken, symptomen en behandeling