Jaloezie-manie: oorzaken, symptomen en behandeling

De jaloezie-waan, vergelijkbaar met andere wanen, wordt gekenmerkt door de subjectieve zekerheid dat het zo is en niet anders. De persoon met waanvoorstellingen kan niet van deze mening worden afgebracht, zelfs niet door pogingen tot opheldering. Hij kan geen afstand nemen van zijn misvatting, zodat deze uitgesproken wanen vaak het gebruik van medicatie noodzakelijk maken. Wat is … Jaloezie-manie: oorzaken, symptomen en behandeling