Haptische perceptie: functie, taken, rol en ziekten

Haptische waarneming is een zintuiglijke kwaliteit waarmee mensen objecten of onderwerpen kunnen voelen op basis van actieve verkenning. Haptische waarneming verschilt van tactiele waarneming, wat overeenkomt met passieve huidwaarneming. Multisensorische integratiestoornissen, neurologische aandoeningen en receptorziekten interfereren met de haptische waarneming. Wat is haptische waarneming? Haptische waarneming is een zintuiglijke kwaliteit die het mogelijk maakt ... Haptische perceptie: functie, taken, rol en ziekten