Gevolgen van een hartaanval: leven daarna

Kort overzicht Gevolgen van een hartaanval: hartritmestoornissen, acute of chronische hartinsufficiëntie, boezem- of kamerfibrilleren, gescheurde hartwand, aneurysmata, vorming van bloedstolsels, embolie, beroerte, psychische stoornissen (depressie) Rehabilitatie na een hartaanval: drie- fase-revalidatie vindt plaats als klinische patiënt in de kliniek of als poliklinische patiënt in een revalidatiecentrum; de … Gevolgen van een hartaanval: leven daarna