Graft-versus-host-reactie: oorzaken, symptomen en behandeling

Graft-versus-hostreactie is een immunologische complicatie die kan leiden tot transplantaatafstoting bij allogene transplantatie. Ondertussen kan de reactie worden gecontroleerd door de profylactische toediening van immunosuppressiva. Toch geldt vandaag de dag nog steeds een sterftecijfer van tien procent. Wat is de graft-versus-hostreactie? Bij een transplantatie wordt organisch materiaal van een donor in een ontvanger getransplanteerd. … Graft-versus-host-reactie: oorzaken, symptomen en behandeling