Goodpasture-syndroom: oorzaken, symptomen en behandeling

Het syndroom van Goodpasture is een zeldzame maar ernstige auto-immuunziekte die vooral de longen en de nieren aantast. Er is geen remedie voor de ziekte. Wat is het syndroom van Goodpasture? Het syndroom van Goodpasture werd voor het eerst beschreven door de Amerikaanse patholoog Ernest William Goodpasture in 1919. Hij tekende een afbeelding van een bepaalde vorm van nierontsteking in combinatie met een longbloeding. … Goodpasture-syndroom: oorzaken, symptomen en behandeling