Glucagonom: oorzaken, symptomen en behandeling

Glucagonoom is een kwaadaardige tumor in de pancreas die uit A-cellen groeit. Functioneel actieve glucagonomen produceren hormonen en veroorzaken mogelijk een verscheidenheid aan symptomen, terwijl functioneel inactieve glucagonomen symptoomvrij kunnen blijven. Als chirurgische verwijdering niet mogelijk is, kan chemotherapie worden overwogen. Wat is een glucagonoom? Een glucagonoom is een kwaadaardige tumor in de alvleesklier, … Glucagonom: oorzaken, symptomen en behandeling