Sublinguale klier: structuur, functie en ziekten

De sublinguale klier is de kleinste van de drie belangrijkste speekselklieren bij de mens en bevindt zich onder de tong. Het produceert een gemengde afscheiding die voornamelijk bestaat uit slijmerige, slijmerige componenten. De speekselklier is verdeeld in twee secties, de glandula sublingualis major, een aaneengesloten glandulaire structuur, en de glandulae sublinguales minores, kleinere glandulaire pakketjes, ... Sublinguale klier: structuur, functie en ziekten