Genofobie: oorzaken, symptomen en behandeling

Genofobie - ook bekend als pareunofobie of erotofobie - verwijst naar respectievelijk een pathologisch overdreven angst voor seksualiteit en ook de angst voor erotiek. Genofobie is een van de specifieke fobieën. De symptomen en klachten kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van de genofobie; preventieve maatregelen zijn meestal niet mogelijk. Wat is genofobie? Genofobie verwijst... Genofobie: oorzaken, symptomen en behandeling