Ganser-syndroom: oorzaken, symptomen en behandeling

Patiënten met het Ganser-syndroom reageren op eenvoudige vragen en verzoeken om actie met onaangepast gedrag. Het syndroom werd lang beschouwd als een gesimuleerde stoornis in de rechtshandhaving, maar wordt nu erkend als een dissociatieve conversiestoornis. De behandeling blijkt moeilijk en omvat zowel gedragstherapie als medicatietoediening. Wat is het Ganser-syndroom? Dissociatieve conversiestoornis … Ganser-syndroom: oorzaken, symptomen en behandeling