Inferieur mesenterisch ganglion: structuur, functie en ziekten

Het inferieure mesenteriale ganglion bevindt zich in de buik en verzamelt vezels van de grotere splanchnische zenuw en de kleinere splanchnische zenuw, die verder gaan als de inferieure mesenteriale plexus en verantwoordelijk zijn voor de sympathische regulatie van sommige darmsegmenten. Ontbrekende cellen in het inferieure mesenteriale ganglion kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte van Hirschsprung. Wat … Inferieur mesenterisch ganglion: structuur, functie en ziekten