Cervicaal medium ganglion: structuur, functie en ziekten

Het cervicale medium ganglion is een verzameling zenuwcellen op de zesde halswervel. Er komen verschillende vezels uit voort, die in verschillende structuren overgaan. Als autonome neuronale structuur voert het aanvullende taken uit bij de eenvoudige verwerking van signalen die verder gaan dan de eenvoudige overdracht van informatie. Wat is het cervicale medium ganglion? Het cervicale medium … Cervicaal medium ganglion: structuur, functie en ziekten