Galsteen-ileus: oorzaken, symptomen en behandeling

Galsteenileus verwijst naar een zeldzame complicatie bij galsteenziekte waarbij een uit de galwegen losgemaakte galsteen een darmobstructie veroorzaakt. Een galsteen ligt ten grondslag aan ongeveer drie procent van alle darmobstructies. Galsteenileus komt het meest voor bij oudere patiënten. Wat is galsteenileus? In technische termen wordt darmobstructie ileus genoemd. Het vertegenwoordigt … Galsteen-ileus: oorzaken, symptomen en behandeling