G-eiwit: functie en ziekten

De term G-eiwitten verwijst naar een inhomogene groep eiwitten die de nucleotiden guanosinedifosfaat (GDP) en guanosinetrifosfaat (GTP) kunnen binden. Ze vervullen een cruciale functie bij de transductie en "vertaling" van extracellulaire signalen naar en in de cel. Membraangebonden, heterotrimere G-eiwitten zijn de mediatoren tussen de extracellulaire en intracellulaire ruimte, en … G-eiwit: functie en ziekten