Fuchs-endotheliale dystrofie: oorzaken, symptomen en behandeling

Fuchs endotheliale dystrofie is een aandoening van het hoornvlies waarbij de endotheelcellen van het binnenste hoornvlies afsterven. Als gevolg hiervan neemt de gezichtsscherpte van patiënten af. Behandelingsopties omvatten oogdruppels en, in ernstige gevallen, chirurgische hoornvliestransplantaties. Wat is Fuchs endotheliale dystrofie? Het hoornvlies, of hoornvlies, komt overeen met het glasachtige deel van het oog dat ... Fuchs-endotheliale dystrofie: oorzaken, symptomen en behandeling