Fregoli-syndroom: oorzaken, symptomen en behandeling

Het Fregoli-syndroom behoort tot de groep van misidentificatiesyndromen (DMS, waanvoorstellingen met misidentificatiesyndromen). Het is een zeer zeldzame psychische stoornis die meestal het gevolg is van schizofrenie. Af en toe wordt ook een geïsoleerd optreden van de aandoening gemeld. Wat is het Fregoli-syndroom? Patiënten die lijden aan het Fregoli-syndroom gaan ervan uit dat mensen die ze kennen, zoals vrienden en … Fregoli-syndroom: oorzaken, symptomen en behandeling