Fowler-test: behandeling, effect en risico's

De Fowler-test is een audiometrische test die de luidheidsperceptie bij zijdelings gedifferentieerd gehoorverlies controleert. Meestal vindt de testprocedure plaats om rekrutering te diagnosticeren, dat wil zeggen gehoorverlies waarbij het binnenoor betrokken is, of wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen perceptief en conductief gehoorverlies. Omdat de Fowler-test een subjectieve luidheidscompensatieprocedure omvat, … Fowler-test: behandeling, effect en risico's