Epithesedragers: toepassingen en gezondheidsvoordelen

Titanium implantaten zijn tegenwoordig de meest voorkomende epithese dragers. Ze groeien uit tot een bot en eindigen in kleine metalen spelden over de huid waaraan de epithese kan worden bevestigd. Wat is een epithesedrager? Implantaatvaste epitheses zijn tegenwoordig de meest voorkomende soorten verankering. Dit zijn definitieve epitheses die zich in een definitieve positie bevinden. … Epithesedragers: toepassingen en gezondheidsvoordelen