Elektroglottografie: behandeling, effecten en risico's

Elektroglottografie is een niet-invasieve diagnostische procedure voor de larynx-stemplooien die vooral wordt gebruikt om het succes van de behandeling bij larynx-stemplooitherapie te volgen. De twee elektroden die oppervlakkig aan de schildkraakbeenvleugels zijn bevestigd, bepalen de veranderde elektro-impedanties bij trillende stemplooien en geven het stemgebruik grafisch weer in een zogenaamd elektroglottogram. Bij het evalueren… Elektroglottografie: behandeling, effecten en risico's