Triage: definitie, procedure, criteria

Wat is triage? De term triage komt uit het Frans en betekent ‘ziften’ of ‘sorteren’. Dit is precies waar triage in de geneeskunde om draait: professionals (bijvoorbeeld paramedici, artsen) ‘triageren’ gewonde of zieke mensen en controleren wie onmiddellijke hulp nodig heeft en wie niet. Ze beoordelen ook wie het meest waarschijnlijk baat heeft bij de behandeling... Triage: definitie, procedure, criteria