Guanethidine: effecten, gebruik en risico's

Guanethidine is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van hypertensie (hoge bloeddruk) en bij lokale anesthesie om bepaalde zenuwen te verdoven. De belangrijkste farmaceutische producent van guanethidine is het bedrijf Alcon, dat de werkzame stof op de markt brengt onder de naam Thilodigon. Aldus vertegenwoordigt guanethidine zowel een antihypertensivum als een antisympathotonisch middel. Wat is guanethidine? Guanethidine is… Guanethidine: effecten, gebruik en risico's