Echopraxie: oorzaken, symptomen en behandeling

Zogenaamde echopraxie wordt gekenmerkt door aangedane personen die dwangmatig de bewegingen van anderen imiteren en herhalen. De manifestatie is een van de echomatismen die symptomatisch optreden bij volwassenen als onderdeel van psychische aandoeningen zoals het Tourette-syndroom of schizofrenie. In sommige gevallen kan echopraxie ook optreden bij dementiepatiënten. Wat is echopraxie? De term echopraxie verwijst naar ... Echopraxie: oorzaken, symptomen en behandeling

Ganser-syndroom: oorzaken, symptomen en behandeling

Patiënten met het Ganser-syndroom reageren op eenvoudige vragen en verzoeken om actie met onaangepast gedrag. Het syndroom werd lang beschouwd als een gesimuleerde stoornis in de rechtshandhaving, maar wordt nu erkend als een dissociatieve conversiestoornis. De behandeling blijkt moeilijk en omvat zowel gedragstherapie als medicatietoediening. Wat is het Ganser-syndroom? Dissociatieve conversiestoornis … Ganser-syndroom: oorzaken, symptomen en behandeling