Dysgnathie: oorzaken, symptomen en behandeling

Dysgnathie is de term die wordt gebruikt om verkeerde uitlijning van de kaak te beschrijven; het kan de bovenkaak, de onderkaak of beide aantasten. Dysgnathie is een algemene term uit de tandheelkunde, die alle vormen van mogelijke aangeboren of verworven kaakafwijkingen samenvat. Dit kunnen malocclusies van het kaakbot zelf zijn, maar ook malocclusies van enkelvoudige of meervoudige … Dysgnathie: oorzaken, symptomen en behandeling