Chronische wonden: wondverzorging, behandeling, verbandwissel

Chronische wonden: Definitie Een wond die gedurende een periode van meer dan vier weken niet geneest, wordt als chronisch omschreven. Slechte wondgenezing is vaak het gevolg van een stoornis in de bloedsomloop, een immunodeficiëntie of diabetes mellitus. Een veel voorkomende chronische wond is een doorligwond (decubitusulcus) of een beenulcus (ulcus cruris). Een acute wond die... Chronische wonden: wondverzorging, behandeling, verbandwissel