Emotionele stoornissen bij kinderen: oorzaken, symptomen en behandeling

Emotionele stoornissen bij kinderen zijn een groep psychische aandoeningen die voorkomen bij kinderen en adolescenten. De stoornissen worden vooral gekenmerkt door angst. Wat zijn emotionele stoornissen bij kinderen? Volgens het ICD-10 classificatiesysteem behoren alle stoornissen die een intensivering van de normale ontwikkeling vertonen tot emotionele stoornissen in de kindertijd. Op de voorgrond staat de angst voor een … Emotionele stoornissen bij kinderen: oorzaken, symptomen en behandeling