Cervicale phlegmon: oorzaken, symptomen en behandeling

Cervicale splegmone vertegenwoordigt een zich snel verspreidende etterende ontsteking van de zachte weefsels van de nek. De aandoening is levensbedreigend en vereist onmiddellijke medische noodhulp. Cervicale phlegmon kan zich ontwikkelen van verwondingen aan de mond. Wat zijn nekflegmonen? Nek phlegmone is een van de bijzonder gevaarlijke vormen van phlegmon. De term phlegmon wordt over het algemeen gebruikt ... Cervicale phlegmon: oorzaken, symptomen en behandeling