Lichaamsdysmorfe stoornis: diagnose, therapie

Kort overzicht Diagnose: Psychologische testvragenlijst, uitsluiting van mogelijke feitelijke misvormende ziekten Symptomen: Voortdurende mentale preoccupatie met de waargenomen fysieke tekortkoming, gedragsveranderingen, psychologische problemen Oorzaken en risicofactoren: Psychosociale en biologische factoren, ervaringen uit de kindertijd, risicofactoren zijn misbruik, verwaarlozing, pesten; er wordt uitgegaan van een verstoorde hersenchemie (serotoninemetabolisme) Behandeling: Cognitieve gedragstherapie, medicamenteuze behandeling met … Lichaamsdysmorfe stoornis: diagnose, therapie