Γ-Aminoboterzuur: functie en ziekten

γ-Aminoboterzuur, ook wel GABA (gamma-aminoboterzuur) genoemd, is een biogeen amine van glutaminezuur. Tegelijkertijd is GABA de belangrijkste remmende neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel (CZS). Wat is γ-aminoboterzuur? γ-Aminoboterzuur is een derivaat van glutaminezuur en een amine van boterzuur. Aminen zijn organische derivaten … Γ-Aminoboterzuur: functie en ziekten