Amandelen: functie, anatomie en ziekten

Wat zijn de amandelen?

De amandelen (amandelen) maken deel uit van de immuunafweer van het lichaam – de eerste ‘bewakers’, om zo te zeggen, van alles wat wordt ingeademd of ingeslikt. Ze bevatten:

  • Palatijnse amandel (Tonsilla palatina)
  • Amandel (Tonsilla lingualis)
  • Faryngeale amandel (Tonsilla pharyngealis) – in de volksmond bekend als “adenoïden” bij kinderen
  • Tubale amandel of “lateraal koord” (Tonsilla tubaria)

Palatine- en tubale amandelen zijn aanwezig in paren, linguale en faryngeale amandelen zijn aanwezig in ongepaarde paren. Alles bij elkaar vormen ze de lymfatische keelholtering (de keelholtering van Waldeyer).

Wanneer mensen in de volksmond over amandelen of tonsillitis spreken, verwijst dit meestal naar de palatinale amandelen – de sterk gegroefde eilandjes van weefsel achter de gehemelteboog.

Wat is de functie van de amandelen?

De functie van de amandelen is lokale immuunafweer. Daarom bevatten ze een groot aantal witte bloedcellen (leukocyten en lymfocyten). Als virussen, bacteriën of schimmels met voedsel of adem in de keel terechtkomen, worden ze zoveel mogelijk via de amandelen geëlimineerd. Als ziektekiemen binnendringen, wordt de rest van het immuunsysteem gewaarschuwd om de strijd tegen de indringers aan te gaan.

Waar bevinden de amandelen zich?

De palatinale amandelen bevinden zich in de zogenaamde orale keelholte (oro- of mesopharynx), het middelste deel van de keelholte, aan beide zijden van het gehemelte achter de gehemelteboog. Ze zijn meestal zichtbaar als de mond wijd open is. Ook in de mondholte bevinden zich de linguale amandelen.

In het bovenste keelholtegedeelte (nasopharynx) bevinden zich de keelamandelen en op de zijwanden de laterale amandelen (tubale amandelen).

Welke problemen kunnen de amandelen veroorzaken?

Acute en chronische tonsillitis (tonsillitis acuta of chronica) verwijzen naar ontstekingen van de palatinale amandelen. Ze komen onafhankelijk voor of als combinatie met griepachtige infecties en zijn behoorlijk pijnlijk. Bovendien kan tonsillitis leiden tot abcessen in het omliggende weefsel (peritonsillair abces).

Ziektekiemen die zich via de bloedbaan verspreiden via ontstoken amandelen zijn vaak verantwoordelijk voor otitis media. Ze kunnen echter ook de hartkleppen koloniseren en leiden tot klepinsufficiëntie (hartfalen). Als iemand meer dan vier tot zes keer per jaar (kinderen ouder dan zes jaar) of meer dan drie keer per jaar (volwassenen) amandelontsteking krijgt, moeten de amandelen operatief worden verwijderd (tonsillectomie).

Bacteriële ontsteking van de tuba-amandelen (zijstrengen) wordt zijstrengangina genoemd. Ook de keelamandelen en de tongbasis kunnen ontstoken raken.