Afhankelijkheid van tabak: medicamenteuze therapie

Therapie doel

  • Verlichting van ontwenningsverschijnselen.

Therapie aanbevelingen

Let op eventuele symptomen van het ontwenningssyndroom van tabak die kunnen optreden:

  • Eerste ontwenningsverschijnselen na 1-2 uur.
  • Verhoogde symptomen in de eerste 6-12 uur.
  • Maximaal klachten na 1-3 dagen
  • Aanhouden van klachten tot 3 weken

Typische ontwenningsverschijnselen zijn onder meer hunkering (gewelddadig verlangen naar tabak), dysfore stemming Depressieanhedonie (onvermogen om plezier en vreugde te voelen), angst, prikkelbaarheid, rusteloosheid, toegenomen eetlust, concentratiestoornissen en slapeloosheid (slaap stoornis).

Therapie aanbevelingen:

Verdere opmerkingen

  • FDA waarschuwt voor aanvallen en interacties met alcohol; volgens een cohortonderzoek wordt het gebruik van varenicline voor het stoppen met roken niet geassocieerd met een verhoogd risico op cardiale of mentale voorvallen
  • De FDA heeft de waarschuwingen over gezet varenicline en bupropion in perspectief, tot de conclusie dat bijwerkingen verband houden met stoppen met roken slagingspercentage bij gebruik van nicotinepleisters (met varenicline or bupropion) waren ongeveer twee keer zo hoog als in de placebo groep.
  • Patiënten die varenicline gedurende 12 weken gebruiken, hebben gedurende die tijd een 34% verhoogd risico op cardiovasculaire voorvallen; het absolute risico is echter laag, met 3.95 events per 1,000 verenicline gebruikers.