Schildklierwaarden: wat ze aangeven

Wat zijn schildklierniveaus?

De hormoonproductie van de schildklier wordt in interactie met de hypofyse aangepast aan de betreffende vraag. De schildklierwaarden in het bloed geven dus niet alleen aan hoe de schildklier zelf werkt, maar ook of en hoe goed de regelkring functioneert.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de TSH die in de hypofyse wordt geproduceerd (“centrale schildklierniveau”) en de hormonen T3 en T4 die in de schildklier worden geproduceerd (“perifere schildklierniveaus”).

TSH-niveau

TSH (schildklierstimulerend hormoon = thyrotropine) wordt uitgescheiden door de hypofyse en bereikt met het bloed de schildklier. Daar stimuleert het de jodiumopname en de productie van T4 en T3. Als de concentratie van deze twee schildklierhormonen in het bloed stijgt, neemt de productie van TSH af omdat de schildklier minder gestimuleerd hoeft te worden. De hypofyse en de schildklier zijn dus met elkaar verbonden.

Lees hierover meer in het artikel TSH-waarde!

T3 en T4

De biologische halfwaardetijd van T3 bedraagt ​​ongeveer 19 uur: na deze periode is de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid hormoon afgebroken. T4 heeft daarentegen een biologische halfwaardetijd van ongeveer 190 uur. Bovendien circuleert er ongeveer drie keer zoveel T4 als T3 in het bloed.

Effect van T3 en T4

Schildklierhormonen controleren de stofwisseling op veel manieren door de synthese van verschillende eiwitten in de lichaamscellen te beïnvloeden. Ze bevorderen ook de hormoonafscheiding in bepaalde organen, bijvoorbeeld in de pancreas en de bijnier. In de kindertijd zijn schildklierhormonen van groot belang voor de groei en de ontwikkeling van de hersenen. Samenvattend zijn de belangrijkste effecten van schildklierhormonen als volgt:

 • Toename van de metabolische activiteit in rust (basaal metabolisme) en daarmee het zuurstofverbruik.
 • Bevordering van de eiwitsynthese, het koolhydraat- en vetmetabolisme
 • @ Regulering van de warmtebalans en lichaamstemperatuur
 • Bevordering van de groei, vooral van het zenuwstelsel en het skeletstelsel, tijdens de embryonale ontwikkeling en de ontwikkeling van kinderen.
 • verhoging van de cholesteroluitscheiding

Wanneer worden de schildklierniveaus bepaald?

Schildklierhormonen worden bepaald voor de volgende problemen:

 • Is er sprake van hypothyreoïdie of hyperthyreoïdie?
 • Is bij hyperthyreoïdie of hypothyreoïdie de hormonale regelkring met de hypofyse verstoord?
 • Is er sprake van een onderactiviteit van de hypofyse?
 • Is de schildklier ontstoken?
 • Wordt hypothyreoïdie behandeld met de juiste hoeveelheden hormonen?

Bovendien wordt TSH vóór elke operatie (anesthesietolerantie!) en vóór elk radiologisch onderzoek met jodiumhoudende contrastmiddelen bepaald. Deze waarde alleen is hier meestal voldoende, omdat deze ook verandert bij schildklierfunctiestoornissen.

Bloedwaarden: schildklier en hypofyse

Schildklier waarde

Normale waarde (bloedserum)

TSH-basaal

0.27 – 4.20 µIE/ml

gratis T3 (fT3)

2.5 – 4.4 ng/l (3.9-6.7 pmol/l)

Totaal T3

0.8 – 1.8 µg/l (1.2-2.8 nmol/l)

gratis T4 (fT4)

9.9 – 16 ng/l (12.7-20.8 pmol/l)

Totaal T4

56 – 123 µg/l (72-158 nmol/l)

Deze referentiebereiken kunnen echter van laboratorium tot laboratorium verschillen, omdat er verschillende meetmethoden worden gebruikt. Bij kinderen gelden afhankelijk van de leeftijd hogere normwaarden; bij ouderen zijn doorgaans lagere waarden van toepassing.

In de praktijk bepaalt de arts niet altijd alle schildklierwaarden. Zo is de TSH-waarde voldoende om een ​​primaire schildklieraandoening uit te sluiten. Bovendien zijn de waarden van de vrije schildklierhormonen informatiever dan de totale waarden, aangezien alleen de eerstgenoemde biologisch actief zijn. Om hypothyreoïdie vast te stellen, bepaalt de arts gewoonlijk de niveaus van TSH en fT4. Voor de diagnose van hyperthyreoïdie zijn TSH, fT4 en fT3 belangrijk.

Wanneer zijn de schildklierwaarden verhoogd of verlaagd?

Soms produceert de hypofyse echter ook onvoldoende TSH (en andere hormonen). Dit wordt hypofyse-insufficiëntie genoemd. Zeer zelden kan een tumor in de hypofyse ook teveel TSH produceren. Als de TSH-waarde wordt gewijzigd, worden ook T3 en T4 bepaald. Dit resulteert in typische constellaties van schildklierwaarden bij verschillende ziekten:

TSH nam toe, T3 en T4 namen af.

Dit sterrenbeeld duidt op een traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). De waarden van T3 en T4 zijn verlaagd omdat de schildklier onvoldoende hoeveelheden van beide hormonen produceert. Als reactie hierop probeert de hypofyse de schildklierfunctie te verhogen met een verhoogde secretie van TSH. Hypothyreoïdie komt vooral voor bij auto-immuunziekten van de schildklier (zoals de ziekte van Hashimoto).

TSH daalde, T3 en T4 namen toe

 • Ziekte van Graves of thyroïditis in een acute episode
 • autonoom hormoonproducerend schildklieradenoom (“hete knobbel”)
 • vergroting van de schildklier (struma, “struma”)

TSH verhoogd/verlaagd, T3 en T4 normaal

Bij beginnende (latente) hypothyreoïdie of hyperthyreoïdie is bovendien de schildklier verstoord. De T3- en T4-waarden zijn echter (nog) normaal omdat de hypofyse dit tegengaat door de TSH-waarden te verhogen of te verlagen.

TSH nam af, T3 en T4 namen af

Deze constellatie van waarden duidt op de zeldzame hypofunctie van de hypofyse (meer precies: insufficiëntie van de hypofysevoorkwab). Het zou eigenlijk meer TSH moeten produceren als T3 en T4 te laag zijn. Dit is echter niet mogelijk bij hypofunctie van de hypofyse.

TSH normaal/verhoogd, T3 en T4 verhoogd.

Bij hyperfunctie van de hypofyse gebeurt het tegenovergestelde: de hypofyse vermindert de TSH-secretie niet wanneer de T3- en T4-niveaus stijgen. Soms wordt er zelfs meer TSH aangemaakt (bijvoorbeeld door een tumor), dan wordt de TSH-waarde in het bloed ook verhoogd. Net als hypofunctie van de hypofyse komt hyperfunctie ook zeer zelden voor.

Nog een andere aandoening kan TSH verhogen, evenals T3- en T4-niveaus: schildklierhormoonresistentie. Bij deze zeer zeldzame erfelijke ziekte is het gen van de T3-receptor veranderd en defect.

Het kan ook zijn dat het niveau van slechts één van de hormonen T3 of T4 veranderd is. In de vroege stadia van hyperthyreoïdie is T3 bijvoorbeeld verhoogd, maar T4 niet. Bij extreem jodiumtekort is T3 verhoogd, maar T4 verlaagd.

Veranderde schildklierwaarden: wat te doen?

Als één of meerdere schildklierwaarden veranderen, dient een endocrinoloog (specialist in hormoonstoornissen) verder onderzoek te starten om de oorzaak vast te stellen.

In de meeste gevallen wordt eerst een echografie (echografisch onderzoek) van de schildklier uitgevoerd om de structuur ervan nader te onderzoeken. Dit kan veranderingen in grootte en staat aan het licht brengen. Bovendien kan de metabolische activiteit van de schildklier worden bepaald door een zogenaamde scintigrafie. Soms moet ook de schildklier worden aangeprikt om een ​​weefselmonster te verkrijgen, bijvoorbeeld als er kanker wordt vermoed.

Als de oorzaak van de veranderde schildklierwaarden gevonden is, kan in veel gevallen een therapie met medicijnen gestart worden.