Thyroglobuline: normale waarden, betekenis

Wat is thyroglobuline?

Thyroglobuline is een eiwit dat in de schildklier wordt gevormd. Het bindt de schildklierhormonen T3 en T4 en slaat deze op.

Indien nodig splitsen de hormonen zich weer af van thyroglobuline en kunnen vervolgens hun functies uitvoeren. Ze zijn betrokken bij de regulatie van veel belangrijke lichaamsfuncties. Schildklierhormonen beïnvloeden onder andere het cardiovasculaire systeem en de stofwisseling.

Wanneer meet je thyroglobuline?

Artsen gebruiken thyroglobuline vooral als tumormarker bij de follow-up van schildklierkanker: Als na operatieve verwijdering van de schildklier nog thyroglobuline in het bloed wordt aangetroffen, is er nog steeds (gedegenereerd) schildklierweefsel aanwezig of teruggekeerd.

De tweede vraag waarbij deze bloedwaarde een rol speelt is het vermoeden van athyreose bij pasgeborenen. Artsen begrijpen dat dit de aangeboren, volledige afwezigheid van de schildklier betekent.

Wat zijn de normale waarden voor thyroglobuline?

Bij gezonde mensen wordt slechts een kleine hoeveelheid thyroglobuline in het bloed aangetroffen. Hoeveel als normaal wordt beschouwd, hangt af van de meetmethode die in het laboratorium wordt gebruikt.

Vaak wordt aan gezonde volwassenen een normaal bereik van drie tot 40 nanogram per milliliter (ng/ml) bloed gegeven. Dit geldt voor mensen met een schildklier.

Stimulatie met rhTSH

Om de meest betekenisvolle waarden te verkrijgen, wordt thyroglobuline vaak gemeten na stimulatie met rhTSH (recombinant humaan thyrotropine). rhTSH stimuleert de productie van thyroglobuline als er nog schildklierweefsel aanwezig is. De test is dus gevoeliger dan zonder stimulatie.

Wanneer is thyroglobuline verhoogd?

Thyroglobuline is vooral verhoogd als het schildklierweefsel toeneemt (groeit) of ontstoken is. Daarom is de laboratoriumwaarde vooral verhoogd bij schildklierkanker (vooral papillair en folliculair schildkliercarcinoom).

Bij sommige goedaardige schildklieraandoeningen kunnen de thyroglobulinewaarden in het bloed echter ook verhoogd zijn.

Omdat verschillende ziekten verhoogde thyroglobulinespiegels kunnen veroorzaken, stellen artsen geen diagnose alleen op basis van deze meting.

Verhoogde niveaus bij schildklierkanker

Nadat bij schildklierkankerpatiënten de volledige schildklier met de tumor operatief is verwijderd (thyreoïdectomie), wordt thyroglobulinebepaling gebruikt om het succes van de therapie te controleren:

Vervalste waarden als gevolg van thyroglobuline-antilichamen

Opgemerkt moet worden dat sommige patiënten met schildklierkanker antilichamen vormen tegen thyroglobuline (TG-antilichamen, Tg-AK). Deze elimineren thyroglobuline in het bloed. In dergelijke gevallen wordt er dus geen thyroglobuline in het bloed aangetroffen, ook al is er na de operatie nog steeds kankerweefsel aanwezig. Daarom onderzoekt de arts het bloed bovendien op TG-antilichamen.

Verhoogde niveaus bij goedaardige ziekten

De bloedspiegel van thyroglobuline kan bijvoorbeeld verhoogd zijn bij struma (struma) en de ziekte van Graves (ziekte van Graves). Hetzelfde geldt voor een autonoom schildklieradenoom. Dit is een schildklierknobbel die schildklierhormonen produceert die losstaan ​​van het lichaamseigen regulerende mechanisme, waardoor hyperthyreoïdie ontstaat.

Wanneer is thyroglobuline te laag?

Verlaagde thyroglobulineconcentraties worden bijvoorbeeld aangetroffen bij mensen die schildklierhormoontherapie krijgen. De productie van schildklierhormonen en thyroglobuline is gekoppeld aan feedbackmechanismen. Door geneesmiddelen geïnduceerd schildklierhormoon onderdrukt de eigen productie van het lichaam.

De thyroglobulinespiegels zijn ook nul bij congenitale afwezigheid van de schildklier (congenitale athyreose). Athyreose is de aangeboren volledige afwezigheid van de schildklier.

Wat te doen als de thyroglobulinewaarden veranderen?

Thyroglobuline is geen heel specifieke laboratoriumwaarde en wijkt bij veel schildklieraandoeningen af ​​van de normale waarden. Als de waarden veranderen, moet u met uw arts praten over de mogelijke oorzaak en hoe verder te gaan.