Trombose: symptomen, behandeling

Kort overzicht

 • Meest voorkomende lokalisaties: Bloedvaten van de benen (vooral de onderbenen), het bekken of de armen, superieure of inferieure vena cava. Een bijzondere vorm is anale trombose (anale veneuze trombose).
 • Typische symptomen: zwelling, roodheid, hyperthermie, pijn en benauwdheid, koorts, versnelde pols.
 • Behandeling: compressieverband of compressiekousen en elevatie bij trombose in de ledematen, antistollingsmedicatie, eventueel een operatie (tromboctomie).
 • Oorzaken: stromingsobstructies in de bloedvaten (bijv. door afzettingen op de vaatwanden, vernauwing door een tumor), langzaam stromend bloed (bijv. door spataderen, bedopsluiting, gebrek aan vocht), verhoogde bloedstolling (bijv. door stollingsstoornissen, kanker of roken)
 • Onderzoeken: lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, beeldvorming (bijv. echografie, flebografie (“aderröntgenfoto”), verdere onderzoeken indien nodig, afhankelijk van het individuele geval.
 • Prognose: Mogelijke complicaties zijn longembolie (occlusie van de longslagader) en vaat- en weefselschade (post-trombotisch syndroom).
 • Preventie: Vermijd risicofactoren (bijv. gebrek aan lichaamsbeweging, gebrek aan vocht, overgewicht), draag compressiekousen (bijv. op lange vluchten), trombose-injectie indien nodig.

Trombose symptomen

Symptomen van trombose in het been

Trombose ontstaat vooral vaak in de grote aderen van het onderbeen. Dit komt omdat het bloed daar bijzonder langzaam terugstroomt naar het hart, tegen de zwaartekracht in. De meest voorkomende tekenen van trombose zijn dan:

 • Zwelling van de kuit, vaak ook van de enkelregio en de voet
 • Gevoel van zwaarte en spanning in het onderbeen
 • Waterretentie (oedeem)
 • pijn in het onderbeen, soms ook in de voet, dij of lies, die op een pijnlijke spier kan lijken
 • gespannen (glimmende) en blauwachtig verkleurde huid
 • oververhitting van het onderbeen
 • beter zichtbare huidaders (zogenaamde waarschuwingsaders)
 • lichte koorts
 • versnelde puls

Zelfs als enkele van de bovengenoemde symptomen ontbreken, is trombose in het been nog steeds niet uitgesloten. Op dezelfde manier zijn de genoemde trombosesymptomen geen bewijs dat er daadwerkelijk sprake is van een beenveneuze trombose.

Symptomen van trombose in de arm

De aderen in de arm kunnen ook verstopt raken door bloedstolsels. Dit gebeurt echter veel minder vaak dan in het been. Typische trombosesymptomen in de arm zijn:

 • Zwelling en oververhitting van de aangedane arm
 • zwelling van de hand
 • blauwachtige uitstekende huidaders
 • gedeeltelijke roodpaarse verkleuring van de arm
 • pijn wanneer er druk wordt uitgeoefend op de arm en wanneer de arm wordt bewogen

Symptomen van anale trombose (anale veneuze trombose)

Anale trombose is merkbaar door een pijnlijke zwelling in het anale gebied. Het is vaak moeilijk te onderscheiden van aambeien, maar heeft een andere oorzaak:

Bij anale trombose wordt een kleine ader van het onderste anale kanaal geblokkeerd door een bloedstolsel. Daarentegen verwijst ‘aambeien’ in de volksmond naar de vergroting van het arterioveneuze vasculaire kussen bij de uitgang van het rectum (de technische term is aambeienziekte).

Trombose in de anale vene is zeer pijnlijk, vooral omdat ze zich direct in het gebied van de opening bevinden. Meestal zijn ze echter goed te behandelen. Lees hier meer over symptomen, oorzaken en behandeling van anale trombose!

Symptomen van cerebrale veneuze trombose (sinusveneuze trombose)

Bij sinusveneuze trombose (SVT) wordt de bloedstroom in de aderen in de hersenen verstoord door een bloedstolsel. Bloedcongestie komt vaak voor. Vooral in verband met de vaccinatie tegen het coronavirus Sars-Cov-2 haalde hersenveneuze trombose de krantenkoppen. Na immunisatie trad bij sommige gevaccineerde personen, zij het zeer zelden, cerebrale sinus- en veneuze trombose op.

Symptomen van cerebrale veneuze trombose zijn onder meer:

 • Hoofdpijn
 • misselijkheid en overgeven
 • stijve nek
 • drukpijn in het gezicht
 • epileptische aanvallen
 • verlamming symptomen
 • Zintuiglijke stoornissen

In principe kunnen tromboses in alle bloedvaten van het lichaam voorkomen. In tegenstelling tot trombose in de ledematen zijn de symptomen echter vaak dubbelzinnig. Er kunnen bijvoorbeeld ernstige pijn of orgaanstoornissen optreden. Om dergelijke niet-specifieke trombosesymptomen op te helderen, zijn altijd aanvullende medische onderzoeken nodig.

Behandeling van trombose

Voor de behandeling van trombose zijn in principe drie methoden beschikbaar:

 • Compressietherapie
 • Geneesmiddel
 • Chirurgie

Welke methode wordt gebruikt, hangt onder meer af van de locatie waar het stolsel is ontstaan. Vaak moeten ook de verschillende behandelmethoden worden gecombineerd.

Het belangrijkste doel van de trombosebehandeling is voorkomen dat het stolsel loskomt van de aderwand en met de bloedbaan naar vitale organen reist. Dit omdat er dan risico bestaat op een zogenaamde embolie (bijvoorbeeld een longembolie). Het stolsel blokkeert een slagader met mogelijk levensbedreigende gevolgen.

Het is ook belangrijk om langdurige, onherstelbare schade aan de aangetaste bloedvaten, ledematen of organen (post-trombotisch syndroom) te voorkomen.

Hoogte en compressie

Het compressieverband moet tot ver buiten de plaats van de trombose reiken, bij trombose van het onderbeen dus onder de knie. Het moet strak genoeg zijn om de aderen samen te drukken, zodat het bloed er beter in kan stromen. Het mag de ledemaat echter op geen enkel punt vernauwen.

Een goede manier om een ​​voldoende sterke en gelijkmatige compressiegraad te bereiken is het gebruik van trombosekousen van compressieklasse II.

De compressiebehandeling moet langdurig worden voortgezet als aderen door trombose zijn beschadigd.

Trombosebehandeling met medicijnen

Trombosebehandeling met medicijnen is bedoeld om te voorkomen dat het bloedstolsel verder groeit en mogelijk in de longslagaders terechtkomt. In het beste geval kunnen de medicijnen ervoor zorgen dat lichaamseigen stoffen (enzymen) de trombus weer verkleinen of zelfs volledig oplossen. Anticoagulantia kunnen ook de vorming van nieuwe trombose voorkomen.

Acute behandeling van trombose

Artsen starten de behandeling van trombose – ongeacht de locatie ervan – met zogenaamde initiële antistolling. Hiermee moet onmiddellijk worden begonnen als met zekerheid of grote waarschijnlijkheid is vastgesteld dat trombose de oorzaak van de symptomen is.

Het antistollingsmiddel fondaparinux is ook geschikt voor initiële antistolling – vooral als patiënten op de toediening van heparine hebben gereageerd met een levensbedreigende daling van het aantal bloedplaatjes. Fondaparinux wordt onder de huid geïnjecteerd.

Een initiële antistolling kan echter ook plaatsvinden met medicijnen die worden ingenomen, namelijk de zogenaamde DOAK’s (directe orale anticoagulantia) rivaroxaban en apixaban.

Langdurige behandeling na trombose

Behandeling van acute trombose – meestal na ongeveer vijf tot tien dagen – wordt gevolgd door onderhoudstherapie: patiënten krijgen gedurende minimaal drie tot zes maanden een antistollingsmiddel om de vorming van een nieuw stolsel te voorkomen.

Tegenwoordig schrijven artsen gewoonlijk DOAK’s voor, zoals apixaban, rivaroxaban of dabigatran. Vóór de introductie van DOAKs hadden vitamine K-antagonisten (zoals fenprocoumon en warfarine) echter de voorkeur voor onderhoudstherapie. Dit zijn antagonisten van vitamine K, wat belangrijk is voor de bloedstolling. De juiste dosering moet regelmatig worden gecontroleerd door middel van bloedstollingstesten! Bij DOAK’s zijn dergelijke controles daarentegen meestal overbodig.

Sommige patiënten moeten na zes maanden anticoagulantia blijven gebruiken om nieuwe bloedstolsels te voorkomen (secundaire profylaxe). Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als iemand tijdelijk een verhoogd risico heeft op een recidief als gevolg van een ongeval, operatie of zwangerschap.

Bij tumorziekten kan het risico op trombose ook blijvend verhoogd zijn. Ook dan kan secundaire profylaxe met medicatie op de langere termijn raadzaam zijn.

Artsen gaan in ieder geval zorgvuldig na of langdurig gebruik van antistollingsmiddelen daadwerkelijk nodig is en – zo ja – voor hoe lang, met welke werkzame stoffen en in welke dosering. Hoewel secundaire profylaxe nieuwe bloedstolsels voorkomt, heeft het ook het nadeel dat het de kans op bloedingen vergroot. De voordelen en risico’s van secundaire profylaxe moeten daarom zorgvuldig worden afgewogen.

Chirurgische behandeling van trombose

In sommige gevallen van acute veneuze trombose in de benen is chirurgische ingreep de beste behandelingsoptie. In dit geval probeert de arts het bloedstolsel (trombus) met behulp van een katheter vast te pakken en uit de ader te trekken. Dit wordt ook wel ‘rekanalisatie’ (rekanalisatietherapie) genoemd, omdat de procedure een geblokkeerd bloedvat weer opent.

Artsen controleren ook of er een obstructie is in de stroming van de ader die kan worden verwijderd.

Rekanalisatietherapie moet zo vroeg mogelijk worden uitgevoerd om het risico op posttrombotisch syndroom te verminderen. Mogelijke complicaties van dit type trombosetherapie zijn onder meer bloedingen, maar ook het per ongeluk loslaten van stolselfragmenten. Deze kunnen dan verder langs de veneuze route naar het hart reizen en vervolgens in de longcirculatie terechtkomen.

In individuele gevallen plaatsen artsen een soort ‘zeef’ in de vena cava (vena cava-filter) van patiënten met beenveneuze trombose, permanent of tijdelijk. Dit is bedoeld om te voorkomen dat losgeraakte bloedstolsels in de longen worden gespoeld. Deze interventie kan bijvoorbeeld worden overwogen bij patiënten die ondanks antistollingsmedicatie herhaaldelijk een longembolie krijgen.

Trombose: oorzaken en risicofactoren

Trombose zijn bloedstolsels die zich vormen in bloedvaten – bijna altijd in aderen. Ze kunnen in principe drie verschillende oorzaken hebben, die alleen of in combinatie kunnen bestaan:

 • Belemmeringen van de doorstroming van het bloedvat: beschadiging/ziekte of afzettingen op de vaatwand of vernauwing van de bloedvaten door mechanische druk van buitenaf (bijvoorbeeld bij littekens, tumoren).
 • verhoogde neiging van het bloed om te stollen: bij ziekten van het bloedstollingssysteem, ernstige systemische ziekten (kanker, auto-immuunziekten), als gevolg van roken of bij het innemen van bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld de “pil”) als bijwerking.

Reistrombose en trombose na een operatie

De bloedtoevoer naar het hart moet tegen de zwaartekracht in functioneren in de diepe aderen van de benen. Bij gezonde, fysiek actieve mensen wordt dit ondersteund door twee mechanismen:

 • Veneuze kleppen: Ze werken als kleppen en laten het bloed slechts in één richting stromen, naar het hart.
 • Spierpomp (spier-aderpomp): Door de werking van de (kuit)spieren worden de aderen in het been herhaaldelijk kortstondig samengedrukt. In samenwerking met de veneuze kleppen wordt het bloed zo in de richting van het hart gedrukt.

Als één of zelfs beide mechanismen niet werken, kan de bloedstroom aanzienlijk vertragen – het risico op trombose neemt toe. Dit is bijvoorbeeld het geval bij langdurig zitten in een auto, vliegtuig of trein. Trombose wordt in dergelijke gevallen daarom vaak ‘reistrombose’ genoemd.

Ook urenlang achter een computer zitten kan het risico op trombose vergroten.

Trombose in spataderen

Spataderen (varices) zijn ernstig verwijde bloedvaten. Ze komen vooral vaak voor in het gebied van de benen, vooral de onderbenen.

In spataderen stroomt het bloed langzamer en bovendien functioneren de natuurlijke kleppen in de aderen (veneuze kleppen) hier niet meer goed. Dit verhoogt het risico op trombose.

Lees meer over de oorzaken en behandeling van spataderen in ons artikel Spataderen.

De belangrijkste risicofactoren

Er zijn dus een aantal factoren die veneuze trombo-embolie bevorderen – dat wil zeggen de vorming van bloedstolsels en hun beweging met de bloedbaan, zodat ze ergens anders een vat verstoppen. De grootste risicofactoren zijn:

 • been breuk
 • Ziekenhuisopname wegens hartfalen, atriumfibrilleren of atriumfladderen (in de voorgaande drie maanden)
 • gebruik van een kunstheup- of kniegewricht
 • ernstig trauma (bijvoorbeeld als gevolg van een auto-ongeluk)
 • hartaanval (in de afgelopen drie maanden)
 • ruggengraat letsel
 • eerdere veneuze trombo-embolie (bijv. longembolie)

Matige risicofactoren omvatten bijvoorbeeld het gebruik van hormonale anticonceptiva, kanker, chemotherapie, oppervlakkige veneuze trombose, infecties (vooral longontsteking, urineweginfecties en HIV-infectie), beroerte met verlamming en inflammatoire darmziekten.

Trombose: diagnose en onderzoek

Bij veneuze trombose in een been is het been oververhit en opgezwollen. Bepaalde drukpunten en bewegingen veroorzaken pijn, die de arts (meestal een specialist in de interne geneeskunde) met lichamelijk onderzoek kan vaststellen. Typische symptomen zijn onder meer:

 • Kuitpijn wanneer de bovenkant van de voet wordt opgetild (teken van Homans)
 • Pijn bij het indrukken van de kuit (teken van Meyer)
 • Drukpijn aan de binnenkant van de voet (Payr's teken)

Over het algemeen wordt oppervlakkige trombose gekenmerkt door ernstiger symptomen en is daarom vaak gemakkelijker te diagnosticeren dan vasculaire occlusie in diepere aderen (flebotrombose). Dit laatste heeft echter vaker ernstige gevolgen.

Speciale scoresystemen (scores zoals de Wells-score) helpen artsen te beoordelen of een patiënt daadwerkelijk diepe veneuze trombose heeft:

Er worden punten toegekend als bepaalde parameters die wijzen op een dergelijke trombose aanwezig zijn – bijvoorbeeld actieve tumorziekte, zwelling van het hele been of een grote operatie in de voorgaande drie maanden. Hoe meer punten er worden opgeteld, hoe groter de kans op diepe veneuze trombose.

Bloed Test

Als de gemeten waarde binnen het normale bereik ligt, is acute trombose onwaarschijnlijk. Het meten van D-dimeer alleen is echter niet voldoende om trombose uit te sluiten. Artsen moeten ook rekening houden met de andere bevindingen.

Beeldvormingsdiagnostiek

Bovendien kan een echografisch onderzoek een visuele weergave van aderocclusie opleveren.

Met een flebografie (ook: flebografie) kunnen de bloedvaten op een röntgenfoto in beeld worden gebracht. De procedure is daarom zeer geschikt voor het diagnosticeren van diepe veneuze trombose.

Hiervoor wordt een contrastmiddel in een oppervlakkige ader aan de achterkant van de voet geïnjecteerd. Om ervoor te zorgen dat het contrastmiddel in de diepe aderen van het been terechtkomt, worden de aderen nabij het huidoppervlak eerst afgebonden met een matig strak verband. Als er sprake is van trombose, wordt de stroom van het contrastmiddel onderbroken of lijkt het ‘vernauwd’, wat te zien is op de röntgenfoto’s.

In geselecteerde gevallen wordt vasculaire beeldvorming uitgevoerd met behulp van magnetische resonantie beeldvorming (MRI) na toediening van een contrastmiddel. Deze procedure maakt gebruik van magnetische velden en radiogolven voor beeldvorming en niet van röntgenstralen zoals computertomografie.

Bij zeldzame vormen van vasculaire occlusie kunnen aanvullende onderzoeken nodig zijn, zoals funduscopie voor trombose in het oog.

Trombose en zwangerschap

Sommige vrouwen krijgen trombose tijdens de zwangerschap of na een doodgeboorte/miskraam. In dat geval is aanvullend onderzoek raadzaam om de oorzaak te achterhalen. Dit kan, indien nodig, een nieuwe trombose in een latere zwangerschap helpen voorkomen.

Andere speciale gevallen

Bij trombosen die geen duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben of voorkomen in atypische bloedvaten zullen artsen ook extra pogingen ondernemen om de oorzaak van de stolselvorming te achterhalen. Sommige mensen lijden bijvoorbeeld aan erfelijke ziekten die de bloedstolling kunnen verstoren. Genetisch testen kan geïndiceerd zijn voor detectie.

Trombose: verloop van de ziekte en prognose

Trombose is een zeer ernstige ziekte en kan tot gevaarlijke complicaties leiden. Deze ontstaan,

 • wanneer een ader door een trombus wordt geblokkeerd en blijvend beschadigd raakt (gevolg: posttrombotisch syndroom).

longembolie

Longembolie is een bijzonder vaak voorkomende en levensbedreigende complicatie van trombose. De trombus (of delen ervan) wordt door de bloedbaan via het veneuze systeem naar de rechter hartkamer gevoerd en van daaruit naar de longslagaders.

Als het daar een grote slagader blokkeert, wordt een groot deel van de long niet meer van bloed voorzien. Het kan dan niet meer deelnemen aan de gasuitwisseling, wat een levensbedreigend zuurstoftekort kan veroorzaken.

Bovendien wordt de rechterkamer van het hart overbelast terwijl hij probeert bloed in het verstopte longvat te pompen, tegen de hoge stromingsweerstand in – rechterhartfalen (een vorm van hartfalen) kan het gevolg zijn. Daarom is een embolie altijd een medisch noodgeval!

Lees meer over de symptomen en behandeling van deze ernstige complicatie in het artikel Longembolie.

Posttrombotisch syndroom

Sommige patiënten met diepe veneuze trombose in het bekken of de benen ontwikkelen een zogenaamd posttrombotisch syndroom. In dit geval vormen zich spataderen als gevolg van de door stolsels veroorzaakte obstructie van de bloeduitstroom, die blijft bestaan, zelfs nadat de aangetaste bloedvaten opnieuw zijn geopend. Deze obstructie van de uitstroom kan verdere weefselbeschadiging en/of herhaalde bloedstolsels veroorzaken.

Voorkom trombose

Daarnaast is voldoende hydratatie (drinken, vloeibaar voedsel) belangrijk om het bloed dun te houden en stolselvorming te voorkomen.

Trombose-injecties

Na een blessure, operatie of andere immobilisatie door ziekte kunnen medicijnen worden gebruikt om stolselvorming te voorkomen: dagelijkse trombose-injecties met heparine kunnen in de meeste gevallen de vorming van een bloedstolsel voorkomen.

Anti-trombose kousen

Zogenaamde anti-trombosekousen zijn speciale elastische kousen gemaakt van een huidvriendelijke, dunne stof die tot aan de knie reiken, of zelfs tot voorbij de knie reiken, inclusief het dijbeen. Door de lichte druk die ze uitoefenen op de aderen stroomt het bloed iets sneller en gelijkmatiger terug naar het hart.

Het dragen van antitrombosekousen wordt vooral aanbevolen als u risicofactoren voor trombose heeft, zoals de neiging tot spataderen, voor en na een operatie en tijdens lange reizen. Ze kunnen vaak trombose helpen voorkomen.