Trombolytische therapie voor beroerte en hartaanval

Wat is lysis?

Lysis of lysistherapie (trombolyse) omvat het oplossen van bloedstolsels in een vat met medicijnen.

Dit kan gebeuren op de plaats waar het bloedstolsel zich heeft gevormd (trombose), of het stolsel wordt door de bloedbaan meegevoerd en vernauwt of blokkeert de bloedbaan elders in het vaatstelsel (embolie). Een trombus die zich in het onderbeen heeft gevormd, kan bijvoorbeeld losbreken en een longembolie veroorzaken, dat wil zeggen een bloedvat in de long blokkeren.

Wanneer voer je lyse uit?

Lysistherapie wordt uitgevoerd op:

  • acute perifere vasculaire occlusie (bijvoorbeeld in het been)
  • acuut myocardinfarct (acuut myocardinfarct)
  • ischemische beroerte
  • chronische perifere arteriële occlusieve ziekte (ook wel ‘rokersbeen’ of ‘window shopper’s ziekte’ genoemd)
  • longembolie

Met elke minuut die verstrijkt voordat de lyse wordt gestart, sterft er meer weefsel dat niet voldoende wordt geleverd. Daarom zijn er specifieke tijdvensters ingesteld voor het starten van de acute therapie. Als de lysistherapie te laat start, kan het stolsel nauwelijks met medicijnen worden opgelost.

Wat wordt er gedaan tijdens lysis?

De arts dient via een veneuze toegang medicijnen toe die het bloedstolsel direct afbreken of de lichaamseigen afbraakenzymen (plasminogeen) activeren. In ruim de helft van de gevallen wordt het verstopte vat op deze manier binnen 90 minuten weer geopend.

  • Acetylsalicylzuur (ASA) voorkomt de ophoping van bloedplaatjes (trombocyten) en daarmee een vergroting van het bloedstolsel. De weefselschade blijft hierdoor beperkt.
  • Heparine grijpt in op het bloedstollingssysteem en voorkomt dat de trombus groter wordt.

Bij deze vorm van angioplastiek wordt een zogenaamde ballonkatheter gebruikt om het verstopte coronaire vat te verwijden. Voorwaarde is wel dat er in de buurt een cardiologiecentrum aanwezig is waar deze ingreep uitgevoerd kan worden. Als een dergelijk centrum meer dan 90 minuten verwijderd is, moet ter plaatse een vroege lysistherapie worden gestart.

Wat zijn de risico's van lysis?

Waar moet ik op letten na lyse?

Na succesvolle trombolytische therapie voor een hartinfarct treden vaak hartritmestoornissen op. Daarom worden patiënten na lyse strikt gecontroleerd.