Thiamine (vitamine B1): veiligheidsbeoordeling

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) was niet in staat om een ​​veilige maximale dagelijkse inname af te leiden vanwege een gebrek aan humane studies met zeer hoge doses vitamine B1.

Er zijn geen meldingen van bijwerkingen door overmatige inname van vitamine B1 uit voedsel of supplementen.

In onderzoeken traden geen bijwerkingen op bij een dagelijkse inname van 30 mg vitamine B1 gedurende meerdere jaren. Deze hoeveelheid, waarbij geen negatieve effecten werden gevonden, is ongeveer 30 keer hoger dan de door de EU aanbevolen dagelijkse inname (Nutrient Reference Value, NRV). De inname van 500 mg thiamine per dag, ingenomen gedurende een maand, vertoonde ook geen negatieve effecten.

De gegevens van de NVS II (Nationale Voedingsenquête II, 2008) over de dagelijkse inname van vitamine B1 uit alle bronnen (conventioneel dieet en supplementen) geven aan dat een hoeveelheid van 30 mg nog lang niet is bereikt.

Bijwerkingen van overmatige inname van vitamine B1 zijn waargenomen na langdurige inname van meer dan 3 g (= 3,000 mg) in geïsoleerde gevallen van cephalgie (hoofdpijn), zweten, pruritus, tachycardieslaperigheid, en urticaria.