Thiamine (vitamine B1): functies

Thiamine (vitamine B1) komt voornamelijk voor in gefophoryleerde vorm als thiaminedifosfaat (TDP) of als thiaminepyrofosfaat (TPP). Het heeft zowel functies als co-enzym als onafhankelijke functies. Als co-enzym is het vereist in de mitochondria (energiecentrales van de cel) voor een klein aantal belangrijke metabolische processen in de context van energiemetabolisme​ De biochemische processen die daar plaatsvinden vereisen, naast thiaminepyrofosfaat (TPP), het niacine-bevattende co-enzym (NAD), een riboflavinemet co-enzym (FAD) en liponzuur. Het enzym (metabole versneller) transketolase is ook afhankelijk van thiamine (vitamine B1). Dit is belangrijk voor:

  • Pentose-fosfaatcyclus - oxidatie van glucose-6- tot pentose-5-fosfaat met de vorming van NAPH, dat daardoor klaar is voor de reductie van oxiderende stoffen, vooral in erytrocyten (rood bloed cellen).
  • ATP - adenosine trifosfaat - een belangrijke energieopslag in de cellen.
  • DNA - desoyribonucleic zuren (drager van genetische informatie).
  • RNA - ribonucleïne zuren, die de genetische informatie van het DNA overbrengen voor de biosynthese van eiwitten (nieuwe vorming van eiwitten).
  • NADPH - een niacine-bevattend co-enzym.

Thiaminetrifosfaat (TTP) is detecteerbaar in zenuw- en spiercellen en speelt een belangrijke rol bij de overdracht van zenuwsignalen en spieracties.