Thiamine (vitamine B1): risicogroepen

Risicogroepen voor vitamine B1-tekort zijn onder meer personen met:

  • Tekort en ondervoeding, bijvoorbeeld, a dieet vaak rijk aan proteïne en koolhydraten.
  • Chronisch alcoholmisbruik
  • Malabsorptie (ziekte van Crohn, spruw)
  • Hoge zwarte thee consumptie of opname van drugsVooral maagzuurremmers (Zowel zwarte thee en antacida remmen de absorptie van thiamine).
  • Chronische hemodialyse
  • Diabetische acidose
  • Ernstige acute leverfunctiestoornis
  • Genetische defecten van het thiaminemetabolisme.
  • Zwangere vrouwen met borstvoeding

Toelichting op de stand van zaken (Nationale Voedingsenquête II 2008).

21% van de mannen en 32% van de vrouwen haalt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet. Bij vrouwen stijgt het aandeel onderbenodigdheden van 25% op de leeftijd van 14-18 jaar tot 40% op de leeftijd van 65-80 jaar.