Systemisch ontstekingsreactiesyndroom (SIRS): medische geschiedenis

Medische geschiedenis (ziektegeschiedenis) vormt een belangrijk onderdeel bij de diagnose van het systemische inflammatoire respons syndroom (SIRS).

Familiegeschiedenis

 • Wat is de huidige gezondheidstoestand van uw gezinsleden?

Sociale anamnese

Actueel medische geschiedenis/ systemische geschiedenis (somatische en psychische klachten).

 • Wat zijn de aanwezige symptomen?
  • Kortademigheid *
  • Pulse racen *
  • Bewustzijnsstoornissen * zoals verwarring *, agitatie, delirium*.
 • Hoe lang zijn deze symptomen aanwezig?
 • Zijn de symptomen in intensiteit veranderd?
 • Kunt u zich een blessure of een ander activerend moment herinneren?

Vegetatieve anamnese incl. voedingsanamnese

Zelfanamnese incl. medicatie anamnese

 • Reeds bestaande aandoeningen (infecties)
 • Operations
 • Allergieën
 • Medicatiegeschiedenis

* Als deze vraag met "Ja" is beantwoord, is een onmiddellijk bezoek aan de dokter vereist! (Informatie zonder garantie)

Sepsis kan worden geclassificeerd op basis van de volgende scores:

 • APACHE-II-score - acute fysiologie en chronisch volksgezondheid evalueren.
 • Sepsis-score volgens Elebute / Stoner
 • SAPS II - vereenvoudigde score voor acute fysiologie
 • SOFA-score - beoordeling van sepsisgerelateerd orgaanfalen

In deze scores zijn verschillende criteria vastgelegd. Dit bevat bloed druk, polsslag, diverse laboratoriumparameters, etc.