Systemisch ontstekingsreactiesyndroom (SIRS): complicaties

Hieronder volgen de belangrijkste ziekten of complicaties waaraan kan worden bijgedragen door het systemische ontstekingsreactiesyndroom (SIRS):

Bloed, bloedvormende organen - Immuunsysteem (D50-D90).

  • Stollingsstoornissen → bloeding / verhoogde stolling (verspreide intravasculaire stolling; verspreide intravasculaire stolling, kortweg DIC-syndroom; consumptie-coagulopathie).

Cardiovasculaire Systeem (I00-I99).

  • Aandoeningen van cardiovasculaire functie
  • Hypotensie - te lage bloeddruk
  • Tachycardie - hartslag te snel:> 100 slagen per minuut.

Psyche - zenuwstelsel (F00-F99; G00-G99)

  • Neurologische aandoeningen → bewustzijnsstoornissen (concentratie stoornissen, perceptuele stoornissen).
  • Zenuwschade

Urogenitaal systeem (nieren, urinewegen - geslachtsorganen) (N00-N99)

  • Nierfunctiestoornis

Symptomen en abnormale klinische bevindingen en laboratoriumresultaten, niet elders geclassificeerd (R00-R99)

  • Gegeneraliseerd oedeem (water retentie).

Verder

  • Stoornissen in de zuurstoftoevoer naar de weefsels